• งานประชุมและแสดงสินค้าครั้งที่ 5

 • โลหะที่ไม่มีเหล็กประกอบและแร่ธาตุ 2018 ณ เมือง ครัสโนยาสค์ ประเทศรัสเซีย

 • งานประชุมและแสดงสินค้าครั้งที่ 5 : โลหะที่ไม่มีเหล็กประกอบและแร่ธาตุ 2018 ณ เมือง ครัสโนยาสค์ ประเทศรัสเซีย

  งานนี้ได้แบ่งเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ การประชุม และการแสดงสินค้า

  การประชุมจะมีทั้งหมด 3 ช่วงด้วยกันคือ

  1.อลูมิเนียมในไซบีเรีย แบ่งเป็น การผลิตอลูมินา เทคโนโลยีการลดอลูมิเนียม วัสดุคาร์บอน •การหล่อลื่นความดันและการบำบัดความร้อนด้วยโลหะและโลหะผสมที่ไม่ใช่โลหะ โลหะผสมของซิลิคอน

  2.โลหะวิทยา ของ โลหะที่ไม่มีส่วนผสมของเหล็ก โลหะหายากและมีค่า รวมถึงการศึกษาประโยชน์ของเทคโนโลยี อันเนื่องจากโลหะในกลุ่มนี้

  3.ทองในซีบีเรีย

  นอกจากนี้ ยังมีภาคปฏิบัติ การประชุม การเปิดให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิทยาศาสตร์โดยตรง 

  งานแสดงสินค้าจะมีบู๊ธในกลุ่มต่างๆดังต่อไปนี้

  ผู้ผลิตโลหะและโลหะที่ไม่มีส่วนผสมของเหล็ก

  ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางโลหะวิทยา

  ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์การทำเหมืองแร่และปรกรูป

  ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์วิเคราะห์

  ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวัตถุดิบและสารเคมีสำหรับกระบวนการแปรรูปโลหะ วัสดุทนไฟ และฉนวนความรู้อน

  ศูนย์วิทยาศาสตร์ R&D

  นักพัฒนาระบบควบคุมกระบวนการอัตโนมัติ

  ผู้พัฒนาเทคโนโลยี ด้านไอทีสำหรับอุตสาหกรรมโละและอโลหะ

  ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมบริการขนส่ง บริษัท โลจิสติกส์

  ที่มา http://nfmsib.ru/index.php/en/


back
follow us on facebook Leave Message on facebook

Information

ปิดหน้าต่าง