• การขึ้นรูปอลูมิเนียม มีกี่แบบ และแต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไร  

 • อลูมิเนียมที่เราเห็นรูปแบบหลากหลายในท้องตลาด จะถูกขึ้นรูปด้วย 2 วิธีการด้วยกัน คือ 1. การหล่อขึ้นรูป (Cast Aluminium) และ 2. การใช้แรงขึ้นรูป (Wrought Aluminium)

   

  1.     การหล่อขึ้นรูป (Cast Aluminium) ทำโดยกระบวนการที่โลหะหลอมละลาย ถูกอัดฉีดเข้าไปในแม่พิมพ์ด้วยแรงดันสูง มีหลายแบบดังนี้คือ การหล่อร้อน การหล่อเย็น การหล่อแรงดันต่ำ การหล่อสุญญากาศ การหล่ออัด และการหล่อโลหะกึ่งของแข็ง

  2.     การใช้แรงขึ้นรูป (Wrought Aluminium) แบ่งได้เป็น การอัดรีดขึ้นรูป (Extrusion) การรีดขึ้นรูป (Rolling) และ การทุบขึ้นรูป (Forging)

   

  การอัดรีดขึ้นรูป (Extrusion) จะได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากมีความยาวต่อเนื่อง พื้นที่หน้าตัดคงที่ รูปแบบที่อัดรีดมีความใกล้เคียงกับแม่พิมพ์ ทำให้มีความเป็นมาตรฐานที่น่าเชื่อถือ นอกจากนี้ยังสามารถผลิตอลูมิเนียมที่มีรูปแบบซับซ้อนหลากหลาย ซึ่งช่วยลดต้นทุนในการนำไปตกแต่งด้วยเครื่องจักรอีกครั้ง เมื่อเปรียบเทียบกับการขึ้นรูปในรูปแบบอื่น

   

  การะบวนการอัดรีดขึ้นรูป (Extrusion) จะทำให้อลูมิเนียมเกิดรูปร่างด้วยการให้ความร้อนและบังคับตัวขับเคลื่อนไฮดรอลิกผ่านช่องเปิดที่มีรูปร่าง วัสดุที่อัดออกมาจะปรากฏเป็นชิ้นยาวที่มีรูปร่างเหมือนกันกับแม่พิมพ์

 • การขึ้นรูปอลูมิเนียม มีกี่แบบและแต่ละเแบบแตกต่างกันอย่างไร


back
 • นครอลูมิเนียม, อลูมิเนียมเส้นแบน, อลูมิเนียมแป็บกลม, ท่ออลูมิเนียม, อลูมิเนียมท่อ, อลูมิเนียม6063, อลูมิเนียมกล่อง, แผ่นอลูมิเนียม, อลูมิเนียมโปรไฟล์, อลูมิเนียมฉาก
follow us on facebook Leave Message on facebook

Information

ปิดหน้าต่าง