• กระบวนการผลิตอลูมิเนียม: ภาพรวมอุตสาหกรรมผลิตอลูมิเนียมในไทย

 • การผลิตอลูมิเนียมตั้งแต่เริ่มต้นผลิตจนได้เป็นสินค้า สิ่งของต่างๆในชีวิตประจำวัน ที่เราใช้งานกัน จะแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนด้วยกัน ตามประเภทอุตสาหกรรม เรียกว่า อุตสาหกรรมต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

  1.     อุตสาหกรรมต้นน้ำ เริ่มตั้งแต่การทำเหมืองแร่เพื่อขุดแร่ธาตุที่เป็นวัตถุดิบของการทำอลูมิเนียมนั่นก็คือ “แร่บอกไซต์ (Bauxite)” และนำแร่มาถลุงรวมถึงอุตสาหกรรมการหลอมเศษโลหะ โดยมีกระบวนการที่ใช้ในการนำสินแร่อลูมิเนียมที่นิยมทั่วไปมี 3 วิธีด้วยกันคือ

      กระบวนการเบเยอร์ (Bayer Process) , กระบวนการฮอลล์-แอรูลต์  (Hall-Eeroult Process)  และ กระบวนการเคมีและกระบวนการไฟฟ้า (Electrolysis)

  2.     อุตสาหกรรมกลางน้ำ คือการนำอลูมินั่มมาหลอมเป็นผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป ได้แก่ อินกอตและบิลเล็ต

  3.     อุตสาหกรรมปลายน้ำ คือการผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและส่วนประกอบที่มีรูปทรงต่างๆ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็น อลูมิเนียมเส้น แผ่นอลูมิเนียม เคเบิลและลวด รวมถึงกระป๋อง เป็นต้น

           เนื่องจากในประเทศไทยไม่มีเหมืองแร่บอกไซต์ ดังนั้นอุตสาหกรรมอลูมิเนียมในประเทศไทย จึงเริ่มต้นจากอุตสาหกรรมหลอมเศษอลูมิเนียมเพื่อผลิตเป็นอลูมิเนียมที่ยังไม่ขึ้นรูป (Unwrought) แล้วส่งต่อไปยังอุตสาหกรรมขั้นกลางน้ำ โครงสร้างอุตสาหกรรมอลูมิเนียมในประเทศไทย แบ่งได้เป็น 6 กลุ่มด้วยกันคือ

  1.     อุตสาหกรรมหลอมเศษอลูมิเนียม

  2.     อุตสาหกรรมหล่ออลูมิเนียม

  3.     อุตสาหกรรมอลูมิเนียมหน้าตัด

  4.     อุตสาหกรรมอลูมิเนียมแผ่นและฟอยล์

  5.     อุตสาหกรรมบรรจุภัฑ์อลูมิเนียม

  6.     อุตสาหกรรมสายไฟอลูมิเนียม

   

 • นครอลูมิเนียม: ศูนย์รวมอลูมิเนียมเพื่องานอุตสาหกรรม

  www.nakornaluminium.com

  https://www.facebook.com/nakornaluminium/

  Line ID: @nakorn

  Line ID: 0908896564

   

  #อลูมิเนียมเส้นแบน #การขึ้นรูปอลูมิเนียม #อลูมิเนียมเส้น #กล่องอลูมิเนียม #ฉากอลูมิเนียม #แป็บกลมอลูมิเนียม #กลมตันอลูมิเนียม #เพลากลมอลูมิเนียม #เพลาเหลี่ยมอลูมิเนียม #อลูมิเนียมตัวยู #อลูมิเนียมป.ปลา #รางอลูมิเนียม #อลูมิเนียมสี่เหลี่ยมตัน #อุตสาหกรรมอลูมิเนียม #อลูมิเนียมในไทย


back
 • นครอลูมิเนียม, อลูมิเนียมเส้นแบน, อลูมิเนียมแป็บกลม, ท่ออลูมิเนียม, อลูมิเนียมท่อ, อลูมิเนียม6063, อลูมิเนียมกล่อง, แผ่นอลูมิเนียม, อลูมิเนียมโปรไฟล์, อลูมิเนียมฉาก
follow us on facebook Leave Message on facebook

Information

ปิดหน้าต่าง