• อลูมิเนียมฉาก

 • อลูมิเนียมฉากหนึ่งในประเภทอลูมิเนียมที่ใช้มากประเภทหนึ่งทั้งในการทำงานเฟอร์นิเจอร์ หรือการประกอบชิ้นงานอุตสาหกรรม อลูมิเนียมฉากจะมี 2 ประเภทด้วยกันคือ อลูมิเนียมฉากด้านเท่าและอลูมิเนียมฉากด้านไม่เท่า 

  การเรียกขนาดอลูมิเนียม

  อลูมิเนียมฉากด้านเท่า เรียก A x A แล้วตามด้วยความหนา 

  อลูมิเนียมฉากด้านไม่เท่า เรียก A x B (ด้านสั้นก่อนจึงด้านยาว) แล้วตามด้วยความหนา

  อลูมิเนียมฉากที่ทางร้านจำหน่าย มี 5 สีด้วยกันคือ ชุบ ไม่ชุบ ชา ดำ อบขาว โดยแต่ละสีจะมีขนาดตามตารางด้านล่าง


back
 • 4.76 มม. 3/16"
  6.35 มม. 2/8"
  7.94 มม. 5/16"
  9.53 มม. 3/8"
  12.70 มม. 4/8"
  15.88 มม. 5/8"
  19.05 มม. 6/8"
  22.23 มม. 7/8"
  25.40 มม. 1"
  28.58 มม. 1"1/8
  31.75 มม. 1"2/8
  34.93 มม. 1"3/8
  38.10 มม. 1"1/2
  41.28 มม. 1"5/8
  44.45 มม. 1"6/8
  50.80 มม. 2"
  57.15 มม. 2"2/8
  63.50 มม. 2"1/2
  69.85 มม. 2"6/8
  76.20 มม. 3"
  82.55 มม. 3"2/8
  88.90 มม. 3"1/2
  95.25 มม. 3"6/8
  101.60 มม. 4"
  114.30 มม. 4"1/2
  127.00 มม. 5"
follow us on facebook Leave Message on facebook

Information

ปิดหน้าต่าง