• อลูมิเนียมแผ่น

  • ร้านนครฯจำหน่ายแผ่นอลูมิเนียมใน 2 พื้นผิว

   1. พื้นผิวเรียบ เป็นแบบที่นิยมที่สุด เนื่องจากประโยชน์ในการใช้งานอันหลากหลาย เช่น ใช้ขึ้นแบบ ขึ้นแม่พิมพ์ ทำชิ้นงาน ทำหลังคา เป็นต้น

   2. ลายตีนเป็ด ตีนไก่ เป็นแบบที่นิยมรองลงมา ใช้สำหรับปูพื้นกันลื่น พื้นบันได ทำฝาท่อระบายน้ำ พื้นห้องเย็น ตกแต่งผนัง บันได เป็นต้น


 • ขนาดแผ่นอลูมิเนียม

 • แผ่นอลูมิเนียม ผิวเรียบ เกรด 1100 ขนาด 3x6 ฟุต (0.90x1.80 เมตร)
  แผ่นอลูมิเนียม ผิวเรียบ เกรด 1100 ขนาด 1x2 เมตร
  #32
  #30
  #28 (0.3 มิลลิเมตร)
  แผ่นอลูมิเนียม ผิวเรียบ เกรด 1100 ขนาด 4x8 ฟุต (1.20x2.40 เมตร)
  #32
  #30
  #28 (0.3 มิลลิเมตร)
  #26 (0.4 มิลลิเมตร)
  #24 (0.55 มิลลิเมตร)
  #23 (0.6 มิลลิเมตร)
  #22 (0.7 มิลลิเมตร)
  #21 (0.8 มิลลิเมตร)
  1 มิลลิเมตร
  1.2 มิลลิเมตร
  1.5 มิลลิเมตร
  2 มิลลิเมตร
  3 มิลลิเมตร
  แผ่นอลูมิเนียม ตีนเป็ด เกรด 1100 ขนาด 4x8 ฟุต (1.20x2.40 เมตร)
  0.7 มิลลิเมตร
  1 มิลลิเมตร
  1.2 มิลลิเมตร
  1.5 มิลลิเมตร
  2 มิลลิเมตร

back
 • 4.76 มม. 3/16"
  6.35 มม. 2/8"
  7.94 มม. 5/16"
  9.53 มม. 3/8"
  12.70 มม. 4/8"
  15.88 มม. 5/8"
  19.05 มม. 6/8"
  22.23 มม. 7/8"
  25.40 มม. 1"
  28.58 มม. 1"1/8
  31.75 มม. 1"2/8
  34.93 มม. 1"3/8
  38.10 มม. 1"1/2
  41.28 มม. 1"5/8
  44.45 มม. 1"6/8
  50.80 มม. 2"
  57.15 มม. 2"2/8
  63.50 มม. 2"1/2
  69.85 มม. 2"6/8
  76.20 มม. 3"
  82.55 มม. 3"2/8
  88.90 มม. 3"1/2
  95.25 มม. 3"6/8
  101.60 มม. 4"
  114.30 มม. 4"1/2
  127.00 มม. 5"
follow us on facebook Leave Message on facebook

Information

ปิดหน้าต่าง