• World Aluminium Conference 2018

 • การประชุมในครั้งนี้เพื่อศึกษาความต้องการของอลมิเนียมในเชิงลึก ความยั่งยืนในราคา และภาพรวมอุตสาหกรรม ซึ่งผู้มีเข้าประชุมจะเป็นผู้มีชื่อเสียงและมีอำนาจในด้านอุตสาหรรมอลูมิเนียม

  ประเด็นสำคัญในการประชุม 2018 จะสำรวจ:

  วัตถุดิบอลูมิเนียม การขาดแคลนในระยัะสั้นและในระยะยาว

  ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาของอุตสาหกรรมอลูมิเนียมของสหรัฐ

  อุตสาหกรรมอลูมิเนียมในยุโรป - ฟีนิกซ์จากเถ้าถ่าน?

  กลยุทธ์จีน - การซื้อหรือสร้างนอกประเทศจีน?

  กระบวนทัศน์ในการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์คาร์บอน

  ความแตกต่างเพื่อความยั่งยืน

  ยานพาหนะไฟฟ้า - ภาพรวมความต้องการ?

  แนวโน้มราคาและเบี้ยประกันภัย

  ที่มา https://events.crugroup.com/aluminium/home


back
follow us on facebook Leave Message on facebook

Information

ปิดหน้าต่าง